C-47 79002 Munin i Karlsborg

Flygande FV-museum Övriga DC-3-data Flygdagar Länkar Media

Munin i Karlsborg den 15 juli 2018. Foto: Jan Gladh - dc-3.se

Munin i Karlsborg den 15 juli 2018. Foto: Jan Gladh - dc-3.se
 
Typ: C-47-DL Skytrain
Tillverkad: 1943 i Long Beach
Tillverkningsnummer: 9103
 
Flygplanet levererades den 19 februari 1943 till US Army Air Forces som 42-32877.

Flygplanet överfördes till Nordafrika i maj 1943, och det deltog även vid invasionen i Normandie i juni 1944.

1946 köptes flygplanet av Skandinaviska Aero AB och fick registreringen SE-APW och namnet Polaris.

1948 såldes flygplanet till Svensk Inter­kontinental Lufttrafik AB (SILA).

1949 såldes flygplanet till Flygvapnet som Tp 79, 79002. Det byggdes om för användning av Försvarets Forskningsanstalt (FOA) och fick namnet Munin.

Munin på Le Bourget 1965. Foto från boken "The Douglas DC-3 and its predecessors" av J M G Gradidge.

Munin på Le Bourget 1965. Foto från boken "The Douglas DC-3 and its predecessors" av J M G Gradidge.

Efter avslutad tjänst i Flygvapnet såldes det till museet i Skokloster och den 12 juli 1983 flögs det av Åke Jansson från Skå Edeby till en åker vid Skokloster och ställdes upp utanför museet.

Foto: Jan Gladh - dc-3.se

Vid ett möte på Tekniska Museet i Stockholm den 25 januari 2017 kommenterade Åke Jansson landningen vid Skokloster.
Foto: Jan Gladh - dc-3.se

792 i Skokloster den 14 augusti 2007. Foto: Jan Gladh - dc-3.se

Munin i Skokloster den 14 augusti 2007.
Foto: Jan Gladh - dc-3.se

792 i Skokloster den 14 augusti 2007. Foto: Jan Gladh - dc-3.se

Munin i Skokloster den 14 augusti 2007.
Foto: Jan Gladh - dc-3.se

Klicka här för att se flera bilder från Skokloster.

  På grund av att museets samlingar (med undantag för DC-3:an) flyttades till Simrishamn, där ett nytt museum öppnades i juni 2008, köptes flygplanet av Peter Flensburg som sedan sålde det vidare till Fall­skärms­jägarklubben våren 2009.

Lördagen den 9 maj 2009 demonterades vingar och motorer, därefter flyttades alltsammans (inte utan vissa svårigheter) till bryggan nedanför museet.

Klicka här för att se bilder från demonteringen.

Onsdagen den 13 maj 2009 lastades flygplanet på en pråm för transporten till Karlsborg.

Klicka här för att se bilder från lastningen och den första delen av resan mot Karlsborg.

Se ett kort reportage från SVT här Extern länk, öppnas i ett nytt fönster

Söndagen den 17 maj 2009 ankom flygplanet till Karls­borg och dagen efter flyttades flygplanet till sin nya plats i det gamla lägret.

Den 29 augusti 2009 ägde den officiella "invig­ningen" rum.

Munin i Karlsborg den 19 juli 2010. Foto: Jan Gladh - dc-3.se

Munin i Karlsborg den 19 juli 2010. Foto: Jan Gladh - dc-3.se

Munin i Karlsborg den 19 juli 2010. Foto: Jan Gladh - dc-3.se

Munin i Karlsborg den 19 juli 2010. Foto: Jan Gladh - dc-3.se

Munin i Karlsborg den 19 juli 2010. Foto: Jan Gladh - dc-3.se

Munin i Karlsborg den 19 juli 2010. Foto: Jan Gladh - dc-3.se


Hoppning över Normandie 2014

I början av juni 2014 deltog en grupp svenska fallskärmsjägare i samband med 70-årsdagen av invasionen i Normandie.
Klicka på bilden för att se en mycket välgjord film från förberedelserna och själva evenemanget 
Extern länk, öppnas i ett nytt fönster

Munin i Karlsborg den 19 juli 2010. Foto: Jan Gladh - dc-3.se
Munin i Karlsborg den 19 juli 2010. Foto: Jan Gladh - dc-3.se
Uthopp från DC-3
Uthopp från DC-3. Foto från Örnen nr 68 - FJS 25 år (1977) - okänd fotograf

Länkar
Fallskärmsjägarnas webbplats Extern länk, öppnas i ett nytt fönster
Artikel i Skaraborgs allehanda Extern länk, öppnas i ett nytt fönster
  Media
Klicka här för att se den intressanta filmen "Fallskärms­jägare"
 Extern länk, öppnas i ett nytt fönster
Filmen är producerad av Arméns filmdetalj 1955.
 
2019-10-17 Copyright © 2008 - 2019 dc-3.se Kontakt
Valid HTML 4.01 Transitional    Valid CSS