Övriga DC-3:or i Sverige

Flygande FV-museum Övriga DC-3-data Flygdagar Länkar Media
 
Konditori-DC-3:an (Fritze) på ett gammalt vykort. Klicka för att se bilden i större format. 792 Munin i Karlsborg den 19 juli 2010. Foto: Jan Gladh - dc-3.se
 
Konditori DC-3 Fritze i Norrtälje DC-3:an Munin i Karlsborg
 
Typ: C-47A-40-DL Skytrain Typ: C-47-DL Skytrain
Tillverkad: 1943 i Long Beach Tillverkad: 1943 i Long Beach
Tillverkningsnummer: 9911 Tillverkningsnummer: 9103
Den första flygningen ägde rum den 19 juli 1943.

Flygplanet levererades den 21 juli 1943 till US Army Air Forces som 42-24049 och det deltog bland annat vid invasionen i Normandie i juni 1944.

1946 köptes flygplanet av Skandinaviska Aero AB och tilldelades interimsregistreringen SE-AYM och namnet Svea. Flygplanet flögs aldrig utan användes som reservdelsflygplan.

Flygplanet köptes sedan av affärsmannen Karl Östman och den 12 juli 1949 invigdes det välkända Konditori DC-3 Fritze vid Societetsparken i Norrtälje.

Konditori-DC-3:an (Fritze) på ett gammalt vykort. Klicka för att se bilden i större format.

Klicka här för att se en broschyr och några vykort från tiden när det begav sig.

Klicka här för att se "Konditori DC-3:s Allsångs-Blad" från 1949.

Efter det att serveringstillståndet dragits in trans­portera­des flygplanet söndagen den 9 oktober 1977 till Civil­försvarsskolan i Rosersberg.

Efter ett par år i Rosersberg överfördes flygplanet till flygsamlingarna på Arlanda Extern länk, öppnas i ett nytt fönster. På grund av platsbrist förvarades det tyvärr utomhus, se nedanstående bild.

Flygplanet på Arlanda. Foto från Flygande Veteraners arkiv.

Foto från Flygande Veteraners arkiv.

I Norrtälje hade den ideella föreningen "Flygcafeet DC 3:ans Vänner" bildats och den 21 december 2002 transporterades flygplanet tillbaka till Norrtälje.

Det har därefter renoverats av ideella krafter, bland annat har en "ny" cockpit hämtats i Florida och den har under hösten 2005 ersatt den gamla.

DC-3:an i Norrtälje den 2 juli 2010. Foto: Jan Gladh - dc-3.se

DC-3:an i Norrtälje den 2 juli 2010. Foto: Jan Gladh - dc-3.se

Framtiden för flygplanet var dock oviss eftersom arrendeavtalet för placeringen vid Hotell Roslagen upphör under 2017.

Historiskt landmärke kan tvingas flytta från kommunen Öppnas i ett nytt fönster.

Kommunen tackar nej till flygplansgåva - nu söker man efter en ny ägare Öppnas i ett nytt fönster.

Moderaterna vill rädda DC 3_an Öppnas i ett nytt fönster.

Den 20 juni 2017 flyttades flygplanet från sin plats vid Hotell Roslagen till en förhoppningsvis permanent plats vid Norrteljeportens handelsområde.
Se en artikel i Norrtelje Tidning här Extern länk, öppnas i ett nytt fönster.

DC-3:an i Norrtälje den 29 juli 2017. Foto: Jan Gladh - dc-3.se

DC-3:an i Norrtälje den 29 juli 2017. Foto: Jan Gladh - dc-3.se

 

Flygplanet levererades den 19 februari 1943 till US Army Air Forces som 42-32877. 

Flygplanet överfördes till Nordafrika i maj 1943, och det deltog även vid invasionen i Normandie i juni 1944.

1946 köptes flygplanet av Skandinaviska Aero AB och fick registreringen SE-APW och namnet Polaris.

1948 såldes flygplanet till Svensk Inter­kontinental Lufttrafik AB (SILA).

1949 såldes flygplanet till Flygvapnet som TP 79, 79002, och fick namnet Munin.

Munin på Le Bourget 1965. Foto från boken "The Douglas DC-3 and its predecessors" av J M G Gradidge.

Munin på Le Bourget 1965. Foto från boken "The Douglas DC-3 and its predecessors" av J M G Gradidge.

Flygplanet såldes till museet i Skokloster och det flögs av Åke Jansson den 12 juli 1983 från Skå Edeby till ett fält vid Skokloster och ställdes upp utanför museet.

Foto: Jan Gladh - dc-3.se

Vid ett möte på Tekniska Museet i Stockholm den 25 januari 2017 kommenterar Åke Jansson landningen vid Skokloster.
Foto: Jan Gladh - dc-3.se

792 i Skokloster den 14 augusti 2007. Foto: Jan Gladh - dc-3.se

Munin i Skokloster den 14 augusti 2007. Foto: Jan Gladh - dc-3.se

Klicka här för att se bilder från Skokloster.

På grund av att museets samlingar (med undantag för DC-3:an) flyttades till Simrishamn, där ett nytt museum öppnades i juni 2008, såldes flygplanet 2009 till Fallskärmsjägarklubben.

Lördagen den 9 maj 2009 demonterades vingar och motorer, därefter flyttades alltsammans (inte utan vissa svårigheter) till bryggan nedanför museet.

Klicka här för att se bilder från demonteringen.

Onsdagen den 13 maj 2009 lastades flygplanet på en pråm för transporten till Karlsborg.

Klicka här för att se bilder från lastningen och den första delen av resan mot Karlsborg.

Se ett kort reportage från SVT här Extern länk, öppnas i ett nytt fönster.

Klicka här för att se när DC-3:an passerade Södertälje kanal torsdagen den 14 maj 2009 Extern länk, öppnas i ett nytt fönster.

Söndagen den 17 maj 2009 ankom flygplanet till Karls­borg och dagen efter flyttades flygplanet till sin nya plats i det gamla lägret.

Den 29 augusti 2009 ägde den officiella "invigningen"  rum.

Munin i Karlsborg den 19 juli 2010. Foto: Jan Gladh - dc-3.se

Munin i Karlsborg den 19 juli 2010. Foto: Jan Gladh - dc-3.se

Klicka här för att se den intressanta filmen "Fallskärms­jägare" från 1955 Extern länk, öppnas i ett nytt fönster.

 
Länkar
DC3:ans vänner Extern länk, öppnas i ett nytt fönster
Lae - inte bara en stad på Nya Guinea Extern länk, öppnas i ett nytt fönster
Länkar
Fallskärmsjägarnas webbplats Extern länk, öppnas i ett nytt fönster
Artikel i Skaraborgs allehanda Extern länk, öppnas i ett nytt fönster
 
2017-08-18 Copyright © 2008 - 2017 dc-3.se Kontakt
Valid HTML 4.01 Transitional    Valid CSS