C-47:or på Flygvapenmuseum i Linköping

Flygande FV-museum Övriga DC-3-data Flygdagar Länkar Media
 
Hugin på F 8 Barkarby. Foto: Herman Allwin. 797 utanför Flygvapenmuseum den 14 september 2010. Foto: Jan Gladh - dc-3.se

Hugin på F 8 Barkarby. Foto: Herman Allwin

797 utanför Flygvapenmuseum

 
79001 Hugin   79007
 
Typ: C-47-DL Skytrain Typ: C-47A-15-DK Skytrain
Tillverkad: 1943 i Long Beach Tillverkad: 1944 i Oklahoma City
Tillverkningsnummer: 9001 Tillverkningsnummer: 13647
Flygplanet levererades den 27 januari 1943 till US Army Air Forces som 42-5694.

1946 köptes flygplanet av Skandinaviska Aero AB och fick registreringen SE-APZ och namnet Pollux.

1948 såldes flygplanet till SILA och det övergick samma år till SAS.

I december 1948 såldes flygplanet till Flygvapnet. Flygplanets elsystem byttes från 12 till 24 volt och planet försågs med amerikansktillverkad signal­spaningsutrustning. Från sommaren 1951 utfördes spaningsflygningar över Östersjön.

Fredagen den 13 juni 1952 sköts planet ned av ett sovjetiskt MiG-15-flygplan i internationellt luftrum öster om Gotska Sandön. Hugin hade vid denna flygning åtta besättningsmän, tre från Flygvapnet och fem från Försvarets Radioanstalt (FRA).

I Försvarsstabens pressmeddelande kunde man bland annat läsa följande:

Ett flygplan ur flygvapnet, som skulle utföra navigeringsflygning över Östersjön i samband med utbildning i radiotelegrafitjänst, saknas sedan 12-tiden på fredagen.

Trots efterforskningar med både flygplan och fartyg kunde Hugin inte hittas. I samband med efter­forskningarna blev ett svenskt Catalina-flygplan beskjutet och tvingades nödlanda på vattnet (det sjönk senare), men de fem besättnings­männen kunde räddas av det västtyska fartyget Münster­land och fördes till Hangö.

I juni 2003 lyckades en privatfinansierad expedition med fartyget Triad finna flygplansvraket på 126 meters djup. Det lyftes sedan till ytan den 19 mars 2004 med hjälp av ubåtsräddningsfartyget HMS Belos och fördes till Muskö för vidare utredning.

Hugin på Muskö-basen 2004

Flygplansvraket på Muskö. Foto från haverirapporten 2007

Fyra av besättningsmännen återfanns också men fyra, samtliga från FRA, saknas fortfarande.

Flygplanet har transporterats till Linköping och det vlsas nu i den nya delen av Flyg­vapen­museum Extern länk, öppnas i ett nytt fönster som öppnades lördagen den 12 juni 2010.

Hugin på Flygvapenmuseum i september 2010. Foto: Jan Gladh - dc-3.se

Lyssna på P3-dokumentären om DC-3:ans försvinnande här Extern länk, öppnas i ett nytt fönster.

(Ladda ner och) lyssna på "SR Minnen: DC-3:an som försvann" (mp3).

Läs Wilhelm Agrells artikel "DC-3:an som försvann" som var publicerad i Populär Historia 6/2003 Extern länk, öppnas i ett nytt fönster.

Se SVT-dokumentären "DC3:ans sista resa" Extern länk, öppnas i ett nytt fönster.

Se "TP 79001 - The Last Journey" Extern länk, öppnas i ett nytt fönster.

Se tre nyhetsinslag från SVT om bärgningen Extern länk, öppnas i ett nytt fönster.

Se en film om sista transporten till och ned­sänkningen av TP 79001 på Flygvapenmuseum Extern länk, öppnas i ett nytt fönster.

Läs "Haverirapport 79001" från 2007 här (pdf, ca 11 MB) Öppnas i ett nytt fönster.
 

Flygplanet levererades den 19 juni 1944 till US Army Air Forces som 42-93706.

Anm. Vissa källor anger 42-92864 men 42-93706 torde vara det korrekta.

Flygplanet köptes 1946 av Det Norske Luftfart­selskap (DNL) och fick registreringen LN-IAH och namnet Nordheim.

I december 1948 ändrades registreringen till LN-IKH och namnet till Hallvard Viking.

Den 21 september 1957 registrerades det på AB Aerotransport (ABA) som SE-CFR.

Flygplanet användes av Linjeflyg fram till juli 1960 då det såldes till Flygvapnet som TP 79, 79007.

Flygvapenmuseum i Linköping övertog flygplanet i december 1982. Planet hade då en total flygtid av 30.920 timmar.

Bilderna nedan visar flygplanet uppställt utanför Flygvapenmuseum i september 2010 och september 2011.

797 utanför Flygvapenmuseum den 14 september 2010. Foto: Jan Gladh - dc-3.se

797 utanför Flygvapenmuseum den 7 september 2011. Foto: Jan Gladh - dc-3.se

797 utanför Flygvapenmuseum den 7 september 2011. Foto: Jan Gladh - dc-3.se

Under 2016 fick flygplanet en väl­behövlig exteriör upprustning men det kommer tyvärr även i fortsättningen att vara uppställt utomhus.
Läs mera här Extern länk, öppnas i ett nytt fönster.

DC-3:an - Kalla krigets hemlighet 2014 utgavs den förnämliga boken DC-3:an - Kalla krigets hemlighet, skriven av Christer Lokind.
Läs en recension här (pdf) Öppnas i ett nytt fönster.

Boken utsågs i oktober 2014 till årets svenska flygbok.
Läs om detta här
 (pdf) Extern länk, öppnas i ett nytt fönster.

 

2017-08-18 Copyright © 2008 - 2017 dc-3.se Kontakt
Valid HTML 4.01 Transitional    Valid CSS