Konditori DC-3:s nos i Säter

Flygande FV-museum Övriga DC-3-data Flygdagar Länkar Media

Mikael Forslund har besökt Kenneth Öhrn i Säter och berättade i Svensk Flyghistorisk
Tidskrift nummer 1 2019 om hur det kommer sig att det finns en DC-3-nos i Säter.
2023-02-04 Copyright © 2008 - 2023 dc-3.se Kontakt
Valid HTML 4.01 Transitional    Valid CSS