Vallentuna Aviatörförening - Föreningens mål och medel

Flygande FV-museum Övriga DC-3-data Flygdagar Länkar Media


Föreningens mål är att utveckla flygintresset i Vallentuna med omnejd. Föreningen skall verka för bevarandet av kulturellt och historiskt flygmateriel.

Dessa mål skall upppnås med bland annat följande medel:
Röd högerpil Föreningen skall verka för Vallentuna flygfälts bevarande. Syftet är att fältet skall finnas i nuvarande skick som ett gräsfält med 800 - 1000 meters sträckning. Det skall vara godkänt av kommun och luftfartsverk som enskilt flygfält. Verksamheten skall inte tillåtas växa till störande nivå.
Röd högerpil Föreningen skall vårda och bruka ett antal flygmaskiner som ställs till föreningens förfogande av frivilliga medlemmar.
Röd högerpil Medlemmar skall, till en låg kostnad, kunna deltaga i flygningar till flygdagar, mässor och andra begivenheter där flyg ingår.
Röd högerpil Medlemmar skall kunna flyga med föreningens flygplan för att se sin hembygd.
Röd högerpil Föreningen skall verka för att flygdagar anordnas i Vallentuna. Detta som ett sätt att finansiera föreningens verksamhet.
Röd högerpil Föreningen skall verka för att en klubbstuga uppförs i anslutning till fältet.
Röd högerpil Föreningen skall verka för att hangar uppförs för att skydda föreningens flygmateriel.
Röd högerpil Föreningen skall bedriva ungdomsverksamhet, till exempel
- bygge av flygplan i skala 1:1, eventuellt i samarbete med Vallentuna skolor
- äventyrsresor.
»» Hoppa tillbaka till Vallentuna Aviatörförening och Congo Queen (1995 - 2020) ««
2023-02-04 Copyright © 2008 - 2023 dc-3.se Kontakt
Valid HTML 4.01 Transitional    Valid CSS